خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2016"  از "مهر"

۵ کلید برای موفقیت کسب‌ و‌ کار در عصر دیجیتال
۵ کلید برای موفقیت کسب‌ و‌ کار در عصر دیجیتال

در زمانه‌ای که جریان‌های دیجیتال سهمی فزاینده از تجارت و رشد اقتصادی را تحت فرمان خود درآورده‌اند، مدیران اجرایی باید پاسخگوی سؤالات جدیدی باشند. جهانی‌سازی که روزگاری بر مبنای تجارت کالاها و بازارهای مالی فرامرزی سنجیده می‌شد، امروز به طرز اجتناب‌ناپذیری با مبحث دیجیتال‌سازی درهم تنیده شده است. انت...