خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2019"  از "تیر"

اتوماسیون اداری کوچک
اتوماسیون اداری کوچک
تصمیم گیری برای بهترین محصول اتوماسیون اداری کوچک ، صرفنظر از نیازهای شخصی به کسب و کار شما بستگی دارد و باید مشخص کنید که کدام وظایف مربوط به کسب و کارتان دارای اهمیت بیشتری است. سپس شما می توانید نرم افزار را برای تسریع بخشیدن به فرآیندهای کسب و کار خود انتخاب کرده و شروع به کار کنید.
کاربردهای BPMS
کاربردهای BPMS
اتوماسیون اداری در واقع راهکاری برای مکاتبات درون سازمانی و گردش نامه هاست در حالی که BPMS برای مدلسازی و مدیریت فرآیندها طراحی شده است. عملکرد BPMS این است که به سازمان شما کمک می‎کند تا با تجزیه و تحلیل اتوماسیون، فرآیندهای کسب و کار خود را بهبود بخشد. مراحل عمده در BPMS عبارتند از: تجزیه و تحلیل، طراحی، پیاده سازی، اندازه گیری و بهبود مستمر فرآیند.